2013 metai: 

 
Finansinės būklės ataskaita  2013-12-31 parsisiųsti

Veiklos rezultatų ataskaita  2013-12-31 parsisiųsti

Pinigų srautų ataskaita 2013-12-31 parsisiųsti

Aiškinamasis raštas  2013-12-31 parsisiųsti

1 priedas Informacija pagal segmentus 2013-12-31 parsisiųsti

2 priedas Ilgalaikis turtas 2013-12-31 parsisiųsti

3 priedas Atsargos 2013-12-31 parsisiųsti

4 priedas Atsargų vertė pagal grupes  2013-12-31 parsisiųsti

5 priedas Išankstiniai mokėjimai 2013-12-31 parsisiųsti

6 priedas Finansavimo sumų likučiai 2013-12-31 parsisiųsti

7 priedas Finansavimo sumos pagal šaltinį 2013-12-31 parsisiųsti

8 priedas Trumpalaikės mokėtinos sumos 2013-12-31  parsisiųsti 

9 priedas Gautinos sumos 2013-12-31 parsisiųsti

10 priedas Informacija apie pinigus ir pnigų ekvivalentus 2013-12-31 parsisiųstiFinansinės ataskaitos 2013m