NFORMACIJA APIE SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINIŲ TARNYBŲ ORGANIZAVIMO

FUNKCIJOS ATLIKIMĄ PER 2014 METUS

2014 m veiklos ataskaita