2012 metai: 

 
Finansinės būklės ataskaita  2012-12-31 parsisiųsti

Veiklos rezultatų ataskaita  2012-12-31 parsisiųsti

Pinigų srautų ataskaita 2012-12-31 parsisiųsti

Aiškinamasis raštas  2012-12-31 parsisiųsti

1 priedas Informacija pagal segmentus 2012-12-31 parsisiųsti

2 priedas Ilgalaikis turtas 2012-12-31 parsisiųsti

3 priedas Atsargos 2012-12-31 parsisiųsti

4 priedas Atsargų vertė pagal grupes  2012-12-31 parsisiųsti

5 priedas Išankstiniai mokėjimai 2012-12-31 parsisiųsti

6 priedas Finansavimo sumų likučiai 2012-12-31 parsisiųsti

7 priedas Finansavimo sumos pagal šaltinį 2012-12-31 parsisiųsti

8 priedas Trumpalaikės mokėtinos sumos 2012-12-31  parsisiųsti 

9 priedas Gautinos sumos 2012-12-31 parsisiųsti

10 priedas Informacija apie pinigus ir pnigų ekvivalentus 2012-12-31 parsisiųsti