Viešųjų pirkimų 2023 metų planas:

V-24

VP plano pakeitimai