2016 m. I ketvirtis:

Finansinės būkės ataskaita 2016-03-31

veiklos rezultatų ataskaita 2016-03-31

FS pagal šaltinius 2016-03-31

aiškinamasis raštas 2016-03-31

2016 m. II ketirtis:

Finansinės būklės ataskaita 2016-06-30

Veiklos rezultatų ataskaita 2016-06-30

FS pagal šaltinius

aiškinamasis raštas 2016-06-30

2016 m. III ketirtis:

Finansinės būklės ataskaita 2016-09-30

Veiklos rezultatų ataskaita 2016-09-30

FS pagal šaltinius 2016-09-30

aiškinamasis raštas 2016-09-30

2016 m. IV ketirtis:

2016 m finansinių ataskaitų rinkinys

aiškinamasis raštas 2016-12-31