2011metai:

 

Finansinės būklės ataskaita  2011-12-31 parsisiųsti

Veiklos rezultatų ataskaita  2011-12-31 parsisiųsti

Pinigų srautų ataskaita 2011-12-31 parsisiųsti

Aiškinamasis raštas  2011-12-31 parsisiųsti

1 priedas Informacija pagal segmentus 2011-12-31 parsisiųsti

2 priedas Ilgalaikis turtas 2011-12-31 parsisiųsti

3 priedas Atsargos 2011-12-31 parsisiųsti

4 priedas Atsargų vertė pagal grupes  2011-12-31 parsisiųsti

5 priedas Išankstiniai mokėjimai 2011-12-31 parsisiųsti

6 priedas Finansavimo sumų likučiai 2011-12-31 parsisiųsti

7 priedas Finansavimo sumos pagal šaltinį 2011-12-31 parsisiųsti

8 priedas Trumpalaikės mokėtinos sumos 2011-12-31 parsisiųsti 

9 priedas Gautinos sumos 2011-12-31 parsisiųsti