I  ketv.

Finansinės veiklos ataskaita 2019-03-31

Veiklos rezultatų ataskaita 2019-03-31

FS pagal šaltinius 2019-03-31

aiškinamasis raštas 2019-03-31

II ketv.

Finansinės būklės ataskaita 2019-06-30

Veiklos rezultatų ataskaita 2019-06-30

FS pagal šaltinius 2019-06-30

Aiskinamasis raštas 2019-06-30

III ketv.

Finansinės būklės ataskaita 2019-09-30

Veiklos rezultatų ataskaita 2019-09-30

FS pagal šaltinius 2019-09-30

Aiskinamasis raštas 2019-09-30

 

IV ketv.

Aiškinamasis raštas 2019-12-31

VSAKIS 2019M KRSPT