I ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita 2017-03-31

Veiklos rezultatų ataskaita 2017-03-31

FS pagal šaltinius 2017-03-31

aiškinamasis raštas 2017-03-31

II ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita 2017-06-30

Veiklos rezultatų ataskaita 2017-06-30

FS pagal šaltinius 2017-06-30

aiškinamasis raštas 2017-06-30

III ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita 2017-09-30

Veiklos rezultatų ataskaita 2017-09-30

FS pagal šaltinius 2017-09-30

aiškinamasis raštas 2017-09-30

IV ketvirtis

VSAKIS 2017m

aiškinamasis raštas 2017-12-31