Pareigybės lygis

Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniais dydžiais)

profesinio darbo patirtis (metais)

iki 2

nuo daugiau kaip 2 iki 5

nuo daugiau kaip 5 iki 10

daugiau kaip 10

C lygis

4,0

4,03

4,06

4,65

Pareiginės algos bazinis dydis 173 eurų

 

Vyriausiasis ugniagesys

818,40€

Ugniagesys

704-718,08€

Ugniagesys -traktorininkas

718,08€