Pareigybės lygis

Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniais dydžiais)

profesinio darbo patirtis (metais)

iki 2

nuo daugiau kaip 2 iki 5

nuo daugiau kaip 5 iki 10

daugiau kaip 10

C lygis

4,2

4,3

4,4

4,5

Pareiginės algos bazinis dydis 177 eurų

 

Vyriausiasis ugniagesys

895.62€

Ugniagesys

743,40-796.5€