Pareigybės lygis

Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniais dydžiais)

profesinio darbo patirtis (metais)

iki 2

nuo daugiau kaip 2 iki 5

nuo daugiau kaip 5 iki 10

daugiau kaip 10

C lygis

4,7

4,8

4,9

5,0-5,55

Pareiginės algos bazinis dydis 177 eurų

 

Vyriausiasis ugniagesys gelbėtojas

1004,55€

Ugniagesys gelbėtojas

850,7-905€