Pareigybės lygis

Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniais dydžiais)

profesinio darbo patirtis (metais)

iki 2

nuo daugiau kaip 2 iki 5

nuo daugiau kaip 5 iki 10

daugiau kaip 10

C lygis

3,31

3,34

3,36

3,38

Pareiginės algos bazinis dydis 173 eurų

 

Vyriausiasis ugniagesys

618-635€

Ugniagesys

573-585€

Ugniagesys -traktorininkas

585€