Pareigybės lygis

Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniais dydžiais)

profesinio darbo patirtis (metais)

iki 2

nuo daugiau kaip 2 iki 5

nuo daugiau kaip 5 iki 10

daugiau kaip 10

C lygis

5,1

5,2

5,3

5,4-5,94

Pareiginės algos bazinis dydis 186 eurų

 

Vyriausiasis ugniagesys gelbėtojas

1104,84 €

Ugniagesys gelbėtojas

948,6-1004,4 €