Klaipėdos rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnybos nuostatai 1

TARNYBOS VIRŠININKO PAREIGYBES APRAŠYMAS