2015 metų I ketvirčio ataskaitos 

finansinės būklės ataskaita 2015-03-31

veiklos rezultatų ataskaita 2015-03-31

pagal šaltinius 2015-03-31

aiškinamasis raštas 2015-03-31


 

2015 metų II ketvirčio ataskaitos 

finansinės būklės ataskaita 2015-06-30

Veiklos rezultatų ataskaita 2015-06-30

Pagal šaltinius 2015-06-30

aiškinamasis raštas 2015-06-30


 

2015 metų III ketvirčio ataskaitos 

finansinės būklės ataskaita 2015-09-30

veiklos rezultatų ataskaita 2015-09-30

FS pagal šaltinius 2015-09-30

aiškinamasis raštas 2015-09-30