I ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita 2018-03-31.xlsx

Veiklos rezultatų ataskaita 2018-03-31.xlsx

FS pagal šaltinius 2018-03-31.xlsx

aiškinamasis raštas 2018-03-31

II ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita 2018-06-30

Veiklos rezultatų ataskaita 2018-06-30

FS pagal šaltinius 2018-06-30

aiškinamasis raštas 2018-06-30

III ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita 2018-09-30

Veiklos rezultatų ataskaita 2018-09-30

FS pagal šaltinius 2018-09-30

aiškinamasis raštas 2018-09-30

VSAKIS 2018 m