Pareigybės lygis

Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniais dydžiais)

profesinio darbo patirtis (metais)

iki 2

nuo daugiau kaip 2 iki 5

nuo daugiau kaip 5 iki 10

daugiau kaip 10

C lygis

3,12

3,14

3,16

3,18

Pareiginės algos bazinis dydis 132,5 eurų

 

Vyriausiasis ugniagesys

470-473€

Ugniagesys

413-421€

Ugniagesys -traktorininkas

421€