Pareigybės lygis

Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniais dydžiais)

profesinio darbo patirtis (metais)

iki 2

nuo daugiau kaip 2 iki 5

nuo daugiau kaip 5 iki 10

daugiau kaip 10

C lygis

3,0

3,02

3,04

3,07

 

Pareiginės algos bazinis dydis 130,5 eurų

 

Tarnybos viršininkas

1071€

Finansinės ir ūkinės veiklos specialistas

711€

Vyriausiasis ugniagesys

448-452€

Ugniagesys

392-401€

Ugniagesys -traktorininkas

401€